Shadow Game

Het aantal minderjarige vluchtelingenkinderen dat alleen naar en door Europa reist is de afgelopen jaren explosief gestegen. Geschat wordt dat alleen al in 2015 meer dan 85.000 kinderen in hun eentje Europa binnenkwamen. Kinderen uit Nigeria op zoek naar een beter leven, jongens en meisjes uit Syrië op de vlucht voor de oorlog, Eritrese tieners die aan de dictatuur en eeuwige dienstplicht ontsnappen. En heel veel jonge Afghaanse jongens die -soms gesteund door het hele dorp -‐ een uitweg zoeken uit het uitzichtloze bestaan in Afghanistan.

Op zoek naar een uitweg uit armoede en oorlog hebben de kinderen (en hun families) hun zinnen gezet op Europa: daar is het veilig en mooi, zijn de mensen aardig en worden mensenrechten gerespecteerd. Maar eenmaal aan de overkant blijkt dat niet voor hen te gelden. Zij komen in een schaduwwereld terecht van detentiecentra, smokkelbendes, prostitutie en moderne slavenhandel. Wie helpt hen, wie maakt er misbruik en wie kijkt er weg? Wie is verantwoordelijk voor het lot van deze kinderen? Zijzelf, hun ouders, het land van herkomst, Europa, wij?

In de film volgen we een aantal minderjarige vluchtelingen tijdens hun reis door Europa en laten zo ook zien aan welke gevaren deze alleenreizende kinderen blootgesteld worden. De film wilt invoelbaar maken hoe het is om alleen op zo’n gevaarlijke reis te zijn. Wat zijn hun drijfveren, dromen en angsten?